گالري تصاوير

●وظیفه ما، تولید غذای سالم
●وظیفه ما، حفظ منابع تولید غذا
●وظیفه ما، ارتقاء سلامت جامعه و محیط زیست

گواهي ها

●گواهی تایید کیفیت محصول از دانشگاه شهید بهشتی
●گواهی ارگانیک سرس آلمان برای محصول نیترو کارا
●گواهی ارگانیک سرس آلمان برای محصول نیترو کارا طلایی
●جواز تاسیس شرکت صنایع زیست فناوری کارا