هدف ما؛ تولید محصولاتی فاقد اثرات سمی بر روی انسان، دام و حشرات مفید
هدف ما؛تولید محصولاتی دارای بالاترین کیفیت
هدف ما؛تعدیل مضرات زیست محیطی و اقتصادی کاربرد کودها و سموم شیمیایی
هدف ما؛ انتقال تکنولوژی به متقاضیان تولید صنعتی فرآورده­ های بیوتکنولوژی
 • مقایسه اثر کودهای شیمیایی و میکروبی بر تراکم تولیدات اولیه استخرهای ماهیان گرمابی...

 • Short-term effects of seed-dressing with associative-nitrogen-fixing bacteria on flowering, silking and yield of maize in Zimbabwe...

 • ...

 • در علوم مهندسی ، خاک مخلوط غیر یکپارچه‌ای از دانه‌های کانیها و مواد آلی فاسد شده می‌باشد که فضای خالی بین آنها توسط آب و هوا (گازه...

 • آفت کش بیولوژیک باسیوکارا دارای قارچ Beauveria bassianaبه عنوان عامل بیماریزا برای آفات می باشد.کنیدیهای قارچ به کوتیکول خارجی حشر...

 • آخرین خبرها

  تعرفه واردات سموم کم خطر صفر می شود /ملخ های مهاجم در کمین اراضی کشاورزی

  تعرفه واردات سموم کم خطر صفر می شود /ملخ های مهاجم در کمین اراضی کشاورزی

  29 دسامبر 2016

  آفت کش بیولوژیک باسیوکارا دارای قارچ Beauveria bassianaبه عنوان عامل بیماریزا برای آفات می باشد.کنیدیهای قارچ به کوتیکول خارجی حشر...

  مقایسه اثر کودهای شیمیایی و میکروبی بر تراکم تولیدات اولیه استخرهای ماهیان گرمابی

  Short-term effects of seed-dressing with associative-nitrogen-fixing bacteria on flowering, silking and yield of maize in Zimbabwe

  در علوم مهندسی ، خاک مخلوط غیر یکپارچه‌ای از دانه‌های کانیها و مواد آلی فاسد شده می‌باشد که فضای خالی بین آنها توسط آب و هوا (گازها) اشغال شده است. خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرح‌های مهمی در مهندسی عمران بکار گرفته می‌شود و همچنین شالوده اکثر سازه‌ها بر روی آن متکی است. بنابراین مهندسان عمران باید بخوبی خواص خاک از قبیل مبدا پیدایش ، دانه بندی ، قابلیت زهکشی آب ، نشست ، مقاومت برشی ، ظرفیت باربری و غیره را مطالعه نمایند. مکانیک خاک شاخه‌ای از علوم مهندسی است که به مطالعه مشخصات فیزیکی و رفتار توده خاکی تحت بارهای وارده می‌پردازد. مهندسی پی ، کاربرد اصول مکانیک خاک در مسائل عملی است.